Открытый тренинг "Финансы для нефинансистов"


"Фінанси для нефінансистів: 

Секрети прибуткового зростання"

Онлайн-тренінг Олександра Пронішина                       21, 22, 23, 24, 25 серпня 2023 року (18.00-20.00)

 

Вартість:  від 6000 до 8000 грн за учасника, діють знижки 


«Як показує моя практика успішного проходження криз 1998, 2008 та 2014 років – у періоди високої турбулентності ринків вирішальне значення для майбутнього компанії має управління саме фінансовою стороною бізнесу! А для цього менеджменту життєво необхідні фінансові знання»

 

Сьогодні, як ніколи раніше, керівникам бізнесів та напрямів необхідне знання простих та дієвих методів управління прибутковістю компаній! Як підвищити прибутковість капіталу власників компанії? Як підвищити операційну ефективність компанії? Як фінансувати компанію та не допустити банкрутства? Як керувати товарними запасами, дебіторською заборгованістю клієнтів та кредитами постачальників та банків? Як правильно керувати витратами? – на ці та багато інших життєво важливих питань бізнесу топ -менеджери компаній отримають відповіді на моєму тренінгу «Фінанси для нефінансистів. Секрети прибуткового зростання».

 

Девіз тренінгу: Просто про найважливіше! 

 

"Приходьте" на онлайн-тренінг, якщо ви хочете:

       грамотно та ефективно керувати фінансовою стороною вашого бізнесу;

       налаштувати облік так, щоб оперативно одержувати ключові цифри вашого бізнесу;

       забезпечити реальну операційну ефективність підприємства;

       розподілити відповідальність за фінансовий результат між ключовими співробітниками компанії;

       вести бізнес із максимально можливим прибутком у періоди високої турбулентності ринків.

 

ПРО ЩО онлайн-тренінг:

       Для чого власникам та менеджменту компанії потрібні основні фінансові звіти і що вони можуть отримати;

       Чому вкрай важливо не плутати прибуток та власні «гроші у тумбочці». Чим це загрожує бізнесу;

       Навіщо менеджменту реальний баланс компанії та що 90% компаній втрачають за його відсутності;

       Як оцінити реальну ефективність бізнесу та чому прибуток не може бути основним показником успішності компанії;

       Які дві основні важелі підвищення операційної ефективності використовують успішні компанії;

      Як залучити всю команду до досягнення прибуткового зростання бізнесу;

       Як не потрапити у пастку «смертельного зростання»;

       Які кредити є небезпечними для бізнесу, а які дуже корисно;

       Яке управління витратами призводить до банкрутства, а яке зростання прибутковості бізнесу?

       Для чого потрібні бюджети чи це пережиток минулого? Що таке план-факт аналіз.

 

Інформація про курс

       600 хвилин корисної інформації без «води» та зайвої теорії;

       100% перевірено практикою бізнесу у складних умовах різних ринків;

       7 готових інструментів для впровадження для управління прибутковим зростанням у будь-яких умовах зовнішнього середовища.

 

Вартість участі – 8000 грн. (інформація щодо знижок вказана нижче)

Період навчання: 21, 22, 23, 24, 25 серпня 2023 року.

Час проведення занять із 18.00 до 20.00.

 

На учасників чекають 5 насичених занять, повних несподіваних та приємних відкриттів у галузі управління фінансами бізнесу. Після цього тренінгу керівники бізнесі в зможуть ще впевненіше вести свої компанії шляхом прибуткового зростання в непростих умовах сучасного ринку.

Запрошую Вас та Ваших колег поринути у хвилюючий та чарівний світ корпоративних фінансів на тренінгу «Фінанси для нефінансистів. Секрети прибуткового зростання».

 

Програма онлайн-тренінгу "Фінанси для нефінансистів"

 

Вебінар 1. Тривалість 100 хвилин+20 хвилин відповіді на запитання. Дата «21» серпня 2023 р.

 

Вступ

 

Модуль 1. Базові питання управлінського та фінансового обліку 


 Основні цілі: ефективність бізнесу, його вартість, інтереси власників.

 Що показує та які можливості надає власникам бізнесу та топ-менеджерам якісний управлінський облік

 Бухгалтерський та управлінський облік: два світи, дві системи.

 Основні звіти: ідеологія, цілі, структура, дизайн. Навіщо компанії Політика управлінського обліку

 

Частина 1. Основи фінансового обліку та звітності

 

Модуль 2. Розрахунковий баланс

 Основні види фінансової звітності. Використовувані терміни

 Загальна структура та принципи складання балансу.

 Фіксовані та оборотні активи

 Зобов'язання та власний капітал компанії

 Кейс. Складаємо Майстер-баланс компанії

 Відповіді на запитання

 

Вебінар 2. Тривалість 100 хвилин+20 хвилин відповіді на запитання. Дата «22» серпня 2023

 

Модуль 3. Звіт про прибутки та збитки

 

Місце звіту про прибутки та збитки у загальній системі звітності Звіт про прибутки та збитки – основні поняття Визнання доходів та витрат - метод нарахування Розрахунок прибутку та методи оцінки списання запасів Навіщо компанії розрахунок амортизації Рівні прибутку: від EBITDA до EAT

Кейс. Складаємо P&L компанії

 

Модуль 4. Звіт про рух коштів

Цикл руху коштів

Звіт про рух коштів – основні поняття

 

Джерела отримання та напрямів використання коштів Методи запобігання «касовому розриву» або дефіциту коштів 

Кейс. Складаємо прогноз руху коштів компанії

Відповіді на запитання

 


Вебінар 3. Тривалість 100 хвилин+20 хвилин відповіді на запитання. Дата «23» серпня 2023 р.

 

Частина 2. Фінансові показники для ухвалення управлінських рішень

 

Модуль 5. Показники операційної ефективності 

Взаємозв'язок показників балансу та звіту про прибутки та збитки 

Прибутковість інвестицій (ROI) 

Прибутковість власного капіталу (ROE)

Прибутковість сукупних активів (ROTA) 

Стандарти операційної ефективності

 

Модуль 6. Модель формування операційного прибутку компанії 

Залежність операційної ефективності підприємства від прибутковості продажів і оборотності  

активів. Дві моделі бізнесу 

Модель формування прибутку компанії (модель Дюпон) 

Коефіцієнти оборотності активів, періоди оборотності дебіторської заборгованості та запасів Операційний та фінансовий цикл компанії

 

Модуль 7. Ліквідність 

Показники ліквідності: довгостроковий та короткостроковий аналіз 

Показники короткострокової ліквідності 

Коефіцієнт поточної ліквідності 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

Як неприпустимо банкрутства компанії

 

Модуль 8. Фінансова стійкість компанії 

Коефіцієнт покриття відсотків 

Коефіцієнт заборгованості 

Фінансовий важіль – як кредитування підвищує прибутковість капіталу власників

Підсумковий кейс 1 частини. Розрахунок та аналіз фінансових показників компанії «Primer Ltd»

Відповіді на запитання

 

Вебінар 4. Тривалість 100 хвилин+20 хвилин відповіді на запитання. Дата «24» серпня 2023

 

Перевірка підсумкового Кейса 1 частини програми.

 

Модуль 9. Управління за критерієм додаткової вартості бізнесу, EVA 

Основні методи формального визначення операційної вартості бізнесу Узагальнений показник результативності діяльності компанії – EVA Управління компанією за критерієм збільшення вартості бізнесу

 

Модуль 10. Кероване зростання бізнесу 

Джерела фінансування зростання бізнесу 

Формула розрахунку пропорційного зростання бізнесу з урахуванням норми прибутковості та темпів зростання оборотних активів

 

Модуль 11. Бізнес - проекти та інвестиційні показники 

Оцінка проекту – наведена вартість (PV)

Оцінка проекту – внутрішня норма прибутковості (IRR) 

Період окупності (РР) 

Відповіді на запитання

 

Вебінар 5. Тривалість 100 хвилин+20 хвилин відповіді на запитання. Дата «25» серпня 2022

 

Модуль 12. Співвідношення витрат, обсягу продажу та прибутку: CVP-аналіз 

Прямі та накладні витрати, витрати періоду; виробничі та невиробничі витрати 

Постійні витрати, змінні витрати, напівпостійні (напівзмінні) витрати 

Маржинальний прибуток та Коефіцієнт маржинального прибутку (CPS) Точка беззбитковості (B/E) 

Розподіл витрат – методи повного та неповного розподілу Калькуляція повної собівартості:

    калькуляція повної собівартості в монопродуктовій та багатопродуктовій компанії

    по-замовна та по-процесна методології калькуляції собівартості

 

Модуль 13. Управління витратами 

Класифікація витрат 

Аналіз структури та носіїв витрат 

ABC \ XYZ - аналіз витрат 

Розробка плану заходів щодо зниження витрат

 

Модуль 14. Розробка та впровадження бюджетування в компанії 

Основні цілі системи бюджетування у компанії 

Фінансова структура компанії та центри фінансової відповідальності (ЦФО) 

Бюджети, довгострокові плани та цілі компанії 

Бюджети та прогнози. Тимчасові горизонти 

Взаємозв'язок різних бюджетів. Роль бюджетів 

Використання бюджетів під управлінням. Аналіз та компенсація відхилень 

Відповіді на запитання


Вартість та знижки:

Вартість участі за одного учасника при оплаті з 11 серпня  -  8000 грн.

При оплаті до 1 серпня - 6000 грн, при оплаті до 10 серпня включно - 7000 грн. 

Знижки за кількість учасників від однієї компанії:
2 чол. - 5% знижка, 3 чол. і більше - 10% знижка.


 

Автор та тренер курсу:

 

Олександр Пронішин – керуючий партнер консалтингової компанії "Агентство Бізнес 1516858829954.jpg рішень".

 

Спеціалізація консалтингових проектів та тренінгів: 

1.    Стратегічний менеджмент BSC-KPI та процесний підхід до управління; 

2.    Системні рішення у сфері управління продажами; 

3.    Фінанси для власників та ТОП-менеджерів; 

4.    Керування проектами розвитку 

5.    Технології особистих продажів та переговорів.

 

Успішний сумарний 33-річний досвід роботи: керівником середніх і великих підприємств, бізнес-консультантом, радником власників і топ-менеджерів компаній у різних сферах бізнесу.

 

Досвід роботи у бізнесі:

 

      «Агентство Бізнес Рішень» – керуючий партнер 

      Холдинг «Балтімор» (Росія) – генеральний директор представництва в Україні 

      ЗАТ «Вінницяпобутхім» («Невська Косметика») - директор з маркетингу та продажу 

      ТПК «Ольвія» («Ольвія Бета») – директор групи компаній, співвласник 

      Банк «Відергебурт» – директор департаменту інвестицій

      Фондова агенція «ЮНІКОМ Плюс» – директор, власник

 

Сертифікований спеціаліст із програми навчання менеджерів вищої ланки Tacis Managers Training Program. Пройшов навчання в IFOA (Реджіо Еміліо, Італія) та стажування в консалтинговій компанії Carl Bro (Копенгаген, Данія). Дипломований спеціаліст з управління проектами розвитку бізнесу за методом Logical Frame Work Approach, диплом отримано у GFA Group (Гамбург, Німеччина). Сертифіковано Агентством Розвитку підприємництва фонду TACIS за напрямом: «Бізнес консультування». Більше 700 виконаних консалтингових та тренінгових проектів в Україні та Росії. Досвід антикризового управління та оптимізують реорганізацій великих підприємств з розгалуженими структурами та багатопрофільних холдингів. Переможець конкурсу «Найкращий автор 2009 року», «Найкращий автор 2010 року» міжнародної спільноти менеджерів E-xecutive.ru.

Постійний спікер конференцій «B2B Master», «Distribution Master» та інших ділових зустрічей та конференцій.

       15 років досвіду роботи співвласником та керівником середніх та великих підприємств у різних сферах бізнесу в Україні.

      18 років роботи як бізнес-консультант та коуча власників компаній, бізнес-тренера: понад 500 успішних корпоративних та відкритих тренінгів для вітчизняних та зарубіжних компаній.

       Автор 25 програм семінарів та тренінгів: стратегія розвитку бізнесу, фінанси, управління продажами, бізнес-процеси та проектний менеджмент, технології ведення продажів та переговорів.

       67 статей у різних журналах в Україні та за кордоном на тему менеджменту, стратегій, продажів, фінансів, бізнес-процесів та проектів.

Викладач модулів MBA «Продаж переговори» франшизи SIC (Великобританія) та IPAC (Франція)Контакти для замовлення участі в тренінгу:

Добровольська Олена,

керівник агентства"Технології зростання"

Тел.: 050 445 37 04 (вотс ап. телеграм); 

067 504 37 67 (вайбер)

E-mail:info@rost.biz.uaПосмотреть другие открытые семинары по финансам:

"Анализ финансового состояния компании и его улучшение"

"Технология бюджетного управления компанией"

"Управление затратами предприятия"

"Технология эффективного управления дебиторской задолженностью"

"CVP-анализ - инструмент планирования прибыли, доходов и затрат для различных объемов производства продукции, закупок товара и их продажи

 Финансы для нефинансистов

Бюджетирование с шаблонами бюджетов и финансовой  моделью, KPI мотивация
Вернуться на страницу Открытые тренинги

Вернуться на главную

Посмотреть открытые тренинги для руководителей


Задать вопрос, зарегистрироваться для участия в тренинге:


Позвонить:

(044) 221 85 66

(050) 445 37 04 
(067) 504 37 67

info@rost.biz.ua

Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail*:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля