Відкритий тренінг "Майстер закупівель: результативні переговори та управління постачальниками"ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ завантаження (3).jpg

«Майстер закупівель: результативні переговори та управління постачальниками"

29-30 квітня, 28-29 травня, 19-20 червня 2024 р., час навчання 10.00-14.00 (Zoom)

 Вартість –  2700 грн (діють знижки від 2 учасників)Результати тренінгу:

 - Учасники отримають методики та техніки проведення переговорів зі складними, незговірливими постачальниками, у тому числі монополістами.

 - Потренуються намацувати «дно ціни», «працювати з «підвищенням цін» та успішно протистояти цьому.

 - Успішно застосовуватимуть нефінансові фактори у процесі торгів і «стоятимуть» на своїх умовах.

 - Знатимуть, вмітимуть ідентифікувати та протистояти способам, які використовують постачальники, щоб ввести в оману за ціною, якістю та строками постачання.

 - Опанують інструменти  комунікації між відділом закупівель та іншими відділами компанії.


Співвідношення теорії до практики: 40 на 60. Основна увага приділяється практичному відпрацюванню знань для перетворення знань на навички. Усі вправи «закупник-поставщик» спрямовані відпрацювання основних проблемних зон і зон швидкого зростання закупників. У програмі передбачено розбір кейсів, вирішення «закупівельних» проблем через призму продажів. 


ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ:


БЛОК 1. Підготовка до переговорів із постачальниками. Коригування індивідуального стилю ведення переговорів. Принципи формування «ОСОБИСТОГО БРЕНДУ». Формування зони зростання та розвитку:

 - Типи переговорників. Визначення та діагностика власного стилю ведення переговорів із постачальниками

 - Визначення та виявлення сильних та слабких сторін у процесі ведення переговорів

 - Визначення мотивів та потреб Партнера з переговорів

 - Зовнішні та внутрішні клієнти для Відділу закупівель

 - Типи партнерів. Методика «4 звіра» у визначенні типу партнерів

 - Аналіз та формування «шор сприйняття» менеджера з продажу. Порівняння постачальників для покращення умов постачання.

 - 4 типи жорстких переговорників

 - Поради та рекомендації тренера щодо корекції слабких та розвитку сильних сторін ведення переговорів у процесі закупівель

 - Слабкі місця продавців, про які треба знати, і які гріх не використати

 - 3 золоті правила фахiвця iз закупівель - ключовий рівень компетенцій, що гарантує досягнення результату. Як їх застосовувати


БЛОК 2. Психологія переговорів із постачальниками по телефону та при особистих зустрічах.  

Специфіка телефонної комунікації, орієнтованої досягнення запланованого результату.

 - Специфіка телефонних переговорів із постачальниками

 - Переваги та складності проведення переговорів по телефону

 - Як зробити телефонну розмову найбільш ефективною

 - Ефективні питання для отримання необхідної інформації за телефоном

 - Управління стресовими факторами в переговорах:

 - як керувати конфліктами та конфліктними людьми

 - як уникати комунікативних бар'єрів

 - як керувати інформацією та змістом повідомлення


Психологічні практики ефективної комунікації під час особистої зустрічі.

 - Мета-мова – як читати та використовувати у свій бік невербальні прояви, не бачачи опонента

 - Підлаштування (раппорт)

 - Управління голосом

 - Встановлення контакту із співрозмовником

 - Види рапорту

 - Управління своїм емоційним станом та емоційним станом опонента

 - Навички калібрування

 - Робота з різними типами людей. Психодіагностика

 - Розшифровка сенсу повідомлення

 - Майстерність ставити питання

 - Майстерність слухання

 - Принципи ефективних комунікацій

 - Техніка впливу у переговорах

 - Робота з опором

 - Побудова довгострокових відносин із постачальниками

 - Способи «позитивної» аргументації

 - Як зберігати стосунки з постачальниками


БЛОК 3. Ключові етапи переговорного процесу та методи впливу на кожному етапі.

Формування довірчого контакту

 - Початок переговорів – ефективне встановлення контакту. Поширені помилки закупівельників першому етапі (чого годі було робити). Формування правильного першого враження про себе, про компанію, її потенціал.

 - Метод "Критеріальні слова". Створення конструктивної атмосфери.

 - Метод «Готовність, а не потреба».

 - Прийом «Довірчий закупник». Створення атмосфери довіри та співпраці

 - Методи залучення Клієнта до розмови з метою ведення досягнення своїх цілей у переговорах.

 - Прийом емпатії. Вміння демонструвати, зчитувати та використовувати вербальну та невербальну інформацію для перехоплення ініціативи, її утримання з метою збереження контролю за процесом переговорів.


Ведення та управління переговорним процесом

 - Стилі переговорів та загальний алгоритм переговорів. Позиційні переговори "Жорсткий стиль", "М'який стиль" - суть, дії, результат. Стратегії "виграш-програш", "програш-виграш", "програш-програш", "виграш-виграш", "стратегія - лише виграш". Переваги і недоліки. Гарвардські стратегії «принципових» чи «конструктивних» переговорів

 - Переговорний простір

 - Структура переговорів про закупівлю, фактори перемогти

 - Техніка ставлення питань та отримання інформації

 - Техніка 13 питань. - «Метод Вирви»

 - Виявлення особистісної та бізнес мотивації менеджера з продажу

 - Визначення можливостей та меж з виходом на зону спільних інтересів  

 - Перехід до суті – перехід до обговорення умов співробітництва;

 - Правила презентації своєї позиції: техніки аргументації, переконання та залучення;

 - Використання заперечень і конфліктних ситуацій для посилення своєї позиції: як грамотно вести позиційний торг. Психологічні інструменти переговорника. Види кренча – психологічний, логічний, емоційний.


Переговори про ціну та умови співпраці

 - Ведення переговорів, у тому числі і із застосуванням спеціальних засобів та прийомів

 - Підготовка до заключної стадії переговорів

 - Технологія накопичення арсеналу та переваг

 - Переговори про ціну - роботи з запереченнями за ціною та ін. Техніка отримання кращої ціни

 - "Як продати себе "важкому" постачальнику:

 - Як закупник продає себе постачальнику - найважливіша складова складних переговорів

 - Головна помилка, якої припускаються закупівлі у переговорах із "важкими" постачальниками та монополістами.

 - Що ще, крім обсягу, важливо у вас постачальнику? Чому деякі компанії з невеликим обсягом закупівель домагаються кращих умов, ніж більші конкуренти?

 - Як досягати згоди. Техніки та принципи пошуку варіантів домовленостей:

 - Способи стимулювання Постачальника до прийняття рішення

 - Способи непрямого зниження ціни

 - «Нематеріальні поступки»

 - Як виходити з глухого кута. - Як протистояти хитрощам.

 - Як казати НІ. – Як приймати пропозиції.

 - Як завершувати переговори. Формальний та неформальний протокол результатів досягнутих у переговорах.


Маніпулювання у переговорах

 - Стратегії та тактики покупця менеджерів із продажу. Як закупника провокують на вчинення «помилки».

 - Як сприймають продавці різні стилі поведінки закупівельників;

 - Як виявити маніпуляції до та під час ведення переговорів

 - Запитання для перевірки на маніпуляцію

 - Способи маніпуляції фактами

 - Техніки маніпулятора

 - Контр-маніпулятивне спілкування

 - Перехоплення ініціативи у переговорах

 - Як протистояти хитрощам і прихованим цілям співрозмовника

 - Інформаційні та емоційні маніпуляції у переговорах

 - Як виявляти і реагувати на тактику інформації, що вводить в оману, або тактику затримки, збентеження або роздратування для досягнення поступок або більшого.

 - Як реагувати, коли вас застали в паніці через маніпуляції

 - Як підтримувати позитивні наміри за будь-якої відповіді.

 - Як працювати з тактикою тиску, контролю та залякування не руйнуючи взаємин з іншою стороною.


Завершення переговорів. Опанування техніками пробного, часткового та дійсного завершення переговорів.

 - Сигнали готовності: як визначити коли переговори час завершувати

 - Резюмування: підведення проміжних та остаточних підсумків переговорів

 - Межа, коли потрібно виходити із процесу переговорів

 - Отримання зобов'язань від постачальника, фіксація та протоколювання досягнутих домовленостей


БЛОК 4. Упорядкування плану дій на найближчий місяць. що саме треба реалізувати у роботі.

 

Бізнес-консультант, тренер:

Дегтярьова НаталіяБізнес-тренер з 25-річним досвідом розробки програм навчання та оцінки їх ефективності, проведення конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів у бізнес сфері. Вища освіта у галузі психології, економіки та маркетингу. Випускниками відкритих та корпоративних тренінгів стали понад 17000 осіб. Успішно реалізовано понад 1000 тренінгових проектів на території України та найближчого зарубіжжя ( Білорусь, Молдова, Казахстан). Співпрацює з друкованими виданнями, як автор тематичних статей та публікацій.

Спеціалізація - комплексне навчання, корпоративні тренінги з продажу та розвиток менеджерів за напрямами:

- Управління часом та оптимізація внутрішньокорпоративної взаємодії (9 тренінгових програм)

- Управління продажами та програми розвитку для керівників відділу продажів та менеджерів з продажу (15 тренінгових програм)

- Управління та мотивація персоналу, програми розвитку для керівників (10 тренінгових програм)

- Особистісний розвиток (6 тренінгових програм)


Регламент:

В 9,55 реєстрація

В 10,00 Початок

В 12,00 на 15 хвилин перерва

Закінчення в 14,00 +


Вартість участі:

2700.00 грн за одного учасника.

Знижки: другий  учасник - знижки 5%, третій -  7% , четвертий та наступні - 10%

У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірник матеріалів, обговорення доповідей та обмін думками з тренером. 


Контакти для замовлення участі в тренінгу:

 

Добровольська Олена, керівник агентства "Технології зростання"

Тел.: 050 445 37 04 (вотс ап, телеграм); 067 504 37 67 (вайбер)

E-mail:info@rost.biz.ua

www.rost.biz.ua

Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail*:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля