Online тренінг "Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів"ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ  

«Фінанси для керівників та нефінансових ценообразование.jpg менеджерів»

15-16 лютого 2024 р., 

час навчання 10.00-14.00 (Zoom)

 

Вартість –  3200 грн 

(діють знижки від 2 учасників)Протягом  цього авторського тренінгу учасникам буде надано лише практику: як управляти фінансами, якщо ви не фінансист; які показники вимірювати, чому вони важливі, про що говорять, де їх шукати; які звіти вимагати від фінансових служб. Весь тренінг побудований на практичних прикладах, моделях та розрахунках, розроблених тренерами.

ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ – максимально повне та доступне роз'яснення питань, що відкриває світ фінансів та бюджетів для власників  бізнесу та керівників. На тренінгу ми розглянемо:

1. Що турбує керівників із погляду фінансів? Які основні питання щодо фінансів виникають найчастіше? Чого керівнику не вистачає для управління фінансовими показниками.

2. Фінансові показники. За чим слідкувати і як у цьому не загубитися? Основні групи коефіцієнтів: рентабельність, оборотність, ліквідність, продуктивність. Логіка їх побудови. "Правильні" формули. Західні абревіатури: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Що це все означає? Із чим порівнювати. Нормування показників.

3.  "Де гроші?" Вибудовування поточного контролю фінансів у компанії. Прибуток є, а грошей нема. Де вони? Як ув'язати всі основні звіти та загалом побачити ситуацію. Розуміння джерел коштів та напрями їх використання. Чому складські запаси з'їдають наш нерозподілений прибуток? Де ми викидаємо на вітер купу грошей, які б могли класти собі в кишеню?

4. Як збільшити рентабельність та чистий прибуток і за допомогою яких важелів;

5. Помилки, які позбавляють багато бізнесів основного прибутку, і як їх виправити. 3 стратегії управління прибутком.  Які існують напрями оптимізації витрат у кризу? 


Кейси, які вирішуватимуть під час тренінгу слухачі:

- Розрахунки всіх основних показників, які потрібні для аналізу результатів діяльності  

- Відмінності у результатах компанії: у прибутку, у залишках грошей, у дебіторці та кредиторці при покупці товару з відстроченням та при продажах товару клієнтам з відстрочкою.

- Розрахувати потребу в оборотному капіталі (дебіторці, товарних залишках) та потребу у фінансуванні (власні, кредити банків, постачальники)

- Розрахунок середньозваженої відстрочки клієнтів, постачальників

- Розрахунок середньозваженої оборотності складу.

- Розрахунок, коли можна брати кредити, а коли не можна.

- Розрахунок циклу руху грошових коштів, у тому числі розрахунок середнього відстрочення, що надається клієнтам, та розрахунок грошових надходжень від клієнтів та розрахунок середнього відстрочення, що надається постачальниками, та розрахунок платежів.

- Розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу при різній маржі, операційних витратах, оборотності товарних залишків, дебіторці, кредиторці.

- Розрахунок точки беззбитковості.

- Розрахунок індексу сезонності.

- Постановка фінансових цілей на прикладі фінансової моделі: прогнозування продажу, маржі, операційних витрат, прогноз приросту робочого капіталу.

- Моделювання необхідного зростання продажів при додаткових знижках або можливого падіння продажів при підвищенні цін.

 

ПРОГРАМА:

Як розмовляти однією мовою із фінансистом. Основна фінансова термінологія.

- Оборотні та необоротні. Як виміряти ефективність використання активів 

- Структура пасивів та часта причина банкрутства компаній

- У чому суть амортизації та зносу та навіщо формувати амортизаційний фонд

- План рахунків та принцип «подвійного запису». Як перевірити, чи нічого не втрачено в обліку

- Відмінність прибутку та грошових потоків. Розглянемо методи нарахування та касовий метод

- Чому прибуток є, а грошей немає. Розглядаємо на прикладі балансу, як знайти відмінності між прибутком та грошовими потоками

- Націнка та маржа - чому різні цифри

- Відмінності звіту про прибуток від звіту про рух грошових потоків

- Операційні (OPEX) та капітальні (CAPEX) витрати

- Поділ діяльності компанії на операційну, фінансову, інвестиційну та іншу. Джерела надходжень та витрачання коштів

- Як вимірювати результати діяльності компанії: показники абсолютні, відносні, середні та середньозважені

- Який період потребує фінансування грошей. Оборотний та робочий капітал. Операційний, фінансовий цикл, операційний та фінансовий ліверидж

- Відмінності бухгалтерського та управлінського обліку 


Аналіз фінансової звітності. Основні фінансові коефіцієнти

- Як вимірюється фінансовий успіх компанії, як вимірюють успіх компанії власники бізнесу: 4 головні KPI. Які фінансові коефіцієнти не можна не брати до уваги

- Як управляти результатами діяльності компанії за допомогою фінансових показників

- Які 3 стратегії дозволять збільшити прибуток

- Що важливіше за обсяг продажу або прибуток. Чому компанії так одержимі обсягом продажів

- У яких випадках можна брати кредити. Коли це вигідно, а коли варто відмовитись

- Як розрахувати вартість бізнесу

- Яка найголовніша причина банкрутства компаній

- Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)

- Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT та чистий прибуток

- Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованістю

- Рентабельність активів (ROA)

- Операційний цикл та показники оборотності

- Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

- Золоте правило економіки

- Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком. Як зрозуміти, де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей.

Як гроші переміщуються в межах бізнесу.


Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин. У чому різниця між прогнозами та бюджетами

- що необхідно закласти в основу прогнозів та бюджетів: обмежуючі фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів

- методи планування продажів

- як оцінити плани на реалістичність

- прогнозування та фінансова модель у 3 сценаріях: прибутку, робочого капіталу та розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу

- як управляти фінансовими показниками:  оборотністю активів, маржею,  операційними витратами,  кредиторкою, методи управління грошовими потоками, управління середньозваженими показниками, точка беззбитковості при різних значеннях продажу, маржі, витрат, операційний та фінансовий леверидж, ризики збільшення позикових коштів, прогнозування на «0» основі для стартапів; приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу; вплив зниження рентабельності на можливості зростання; зростання цін і можливе зниження продажів; зниження цін та необхідне зростання продажів.


Бізнес-тренери:

Немировський Ігор  – керуючий партнер, консультант та бізнес-тренер з досвідом роботи фінансовим директором, керівником одного з найбільших холдингів – лідерів ринку в Україні в сегменті дистрибуції.

- Практичний досвід Топ-посад та управління – понад 15 років.

- Досвід управління у групі компаній зі штатом понад 800 осіб.

- Досвід керівника проектів впровадження ERP-систем із боку Замовника (3 проекти).

- Досвід проектів повної формалізації та побудова системи управління бізнесом великих холдингів.

- Практичний досвід застосування всіх пропонованих інструментів менеджменту (від розробки методології до покрокової реалізації)

Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:

- Розробка та впровадження стратегії на базі ССП

- Системний бізнес: як власнику зробити бізнес - бізнесом

- Абсолютне залучення персоналу: 100% покращення показників руками ваших співробітників

- ВИДАТНИЙ КЕРІВНИК: Лідерство. Менеджмент. Управління людьми. Мотивація. Управління ключовими фінансовими показниками

Автор 3 книг:

"Видатний керівник", "Бюджетування: від стратегії до бюджету", "Система збалансованих показників"


Старожукова Інна – тренер-ПРАКТИК з розробки та впровадження систем управлінського обліку та звітності (в ERP, 1с), бюджетування, оцінки результатів діяльності компанії за ключовими показниками ефективності, а також системи оплати праці за результатом KPI-мотивації.

Ключовий досвід:

три проекти впровадження управлінського обліку в ERP та один з них - найшвидший у світі за оцінками Microsoft;

досвід впровадження у різних галузях: дистрибуція (автозапчастин, продуктів харчування, госптоварів), роздріб, послуги, виробництво;

досвід побудови фінансової служби, розробка функціональних обов'язків від результату кожної ділянки, повна регламентація роботи фінансового відділу;

досвід застосування управлінського обліку як з нуля, так і «доведення до пуття того, що є»;

досвід застосування як у невеликих компаніях, так і у холдингових структурах;

досвід постановки технічних завдань для реалізації управлінського обліку в "1С" як на регістрах, так і на плані рахунків;

досвід реорганізації та розподілу функцій усередині фінансової служби за ведення управлінського обліку, бюджетування у максимально стислий термін та мінімальними ресурсами.

Розроблено кейсові програми навчання, які відрізняються багатим практичним матеріалом:

- Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів

- Як запровадити та організувати управлінський облік

- Оплата праці за результатом: KPI-мотивація

- Бюджетування з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю

- Все, що необхідно знати власникам малого бізнесу про фінанси та бюджети

Співавтор 3-х книг:

"Видатний керівник"

"Бюджетування: від стратегії до бюджету"

"Система збалансованих показників"


Вартість участі:

3200.00 грн за одного учасника.

Знижки: другий  учасник - знижки 5%, третій -  7% , четвертий та наступні - 10%

У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, збірник матеріалів та сертифікати в електронному вигляді. 

 


Контакти для замовлення участі в тренінгу:

 

Добровольська Олена, керівник агентства "Технології зростання"

Тел.: 050 445 37 04 (вотс ап, телеграм); 067 504 37 67 (вайбер)

E-mail:info@rost.biz.ua

www.rost.biz.ua

Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail*:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля